မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔
OrphanCareGroup(OCG) ဖုိရမ္ေလးမွေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိပါ၏


မိတ္ဆက္ရန္က႑တြင္ေရးသားသူမ်ားသိေစရန္

View previous topic View next topic Go down

အမွတ္အသားျပဳထားမည္ Re: မိတ္ဆက္ရန္က႑တြင္ေရးသားသူမ်ားသိေစရန္

Post by Guest on Sun 20 Jun 2010, 19:11

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာမွတ္ခ်က္

မိတ္ဆက္ရန္က႑တြင္ေရးသားသူမ်ားသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းပို ့စ္မ်ား အျပံဳးပံုေလးမ်ားသာပါ၀င္ေသာပို ့မ်ားကိုေရးသားျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ အနီေရာင္ကာလာအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားမွ လြဲၿပီး လံုး၀(လံုး၀) အသံုးမျပဳရ။Guest
Guest


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum