မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔
OrphanCareGroup(OCG) ဖုိရမ္ေလးမွေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိပါ၏


ေဆာ့၀ဲမပါဘဲ Folder ကုိ ေလာ့ခ်မယ္

Go down

အမွတ္အသားျပဳထားမည္ ေဆာ့၀ဲမပါဘဲ Folder ကုိ ေလာ့ခ်မယ္

Post by KOZIN on Sat 27 Aug 2011, 16:43

1. Folder ေလးတစ္ခုကုိ မိမိႏွစ္သက္အမည္နဲ႔ ေဆာက္လုိက္ပါ။
2. အဲဒီ Folder ထဲမွာ TXT ဖုိင္ေလးျပဳလုပ္ၿပီး ကုဒ္ေလးေတြထည့္လုိက္ပါ။(ေအာက္မွာေပးထားပ

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== password here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End


3. ေကာ္ပီကူၿပီးထည့္လုိက္တဲ့ ကုဒ္မ်ားထဲမွ ၂၃ ေၾကာင္းေျမာက္မွာရွိတဲ့ password here ဆုိတဲ့ေနရာေလးမွာ မိမိထည့္ခ်င္ေသာ စကား၀ွက္ကုိ ထည့္လုိက္ပါ..
4. စကား၀ွက္ထည့္ၿပီးေနာက္ အဲဒီဖုိင္ေလးကုိ Save as ကေန locker.bat အမည္နဲ႔ save လုိက္ပါ..
Eg ;း Locker.bat ေနရာမွာမိမိၾကိဳက္ႏွစ္ကသက္ရာနာမည္ႏွင့္ save ႏိုင္ပါတရ္။ .bat ဆိုတဲ့ file extension ေလးေတာ့ထည့္ဖို့မေမ့နဲ့ေပါ့။
5. ၿပီးပါက Folder ေလးထဲကုိ ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ LOCKER ဆုိတဲ့ ဖုိင္ေလးကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္...
6. LOCKER ဆုိတဲ့ဖုိင္ေလးကုိ ၂ခ်က္ကလစ္ၿပီးဖြင့္လုိက္ပါ Private ဆုိတဲ့ Folder ေလးကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္...
7. ကဲ ကုိယ္ထည့္ခ်င္တဲ့ ဖုိင္မ်ားကုိ Private ဆုိတဲ့ Folder ေလးထဲမွာ ထည့္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ LOCKER ဆုိတဲ့ ဖုိင္ေလးကုိ ကလစ္လုိက္ပါ Folder ကုိ ေလာ့ခ်မွာလား၊ ေလာ့မခ်ဘူးလားဆုိတာေတာင္းပါလိမ့္မယ္..
8. ေလာ့ခ်မယ္ဆုိရင္ Y လုိ႔ ရုိက္လုိက္ၿပီး Enter ႏွိပ္လုိက္ပါ..
9. သင္က ေလာ့ခ်ထားတဲ့ Folder ကုိ ျပန္ၿပီး ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိပါက LOCKER ဆုိတဲ့ ဖုိင္ေလးကုိ ျပန္ကလစ္ၿပီး အေပၚမွာ ေပးထားခဲ့တဲ့ စကား၀ွက္ကိုထည့္လုိက္ပါ.. Folder ေလးျပန္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္...
ၿပီးရင္ .bat file ကို right click ေပးၿပီး edit ကိုသြားပါ..password here ေနရာမွာ ေပးခဲ့တဲ့ password ကို delete လုပ္လိုက္ပါ။ၿပီးရင္ ၿပန္ save ေပးလုိက္ပါ။ဒါဆို password ၾကည့္လို့မရေတာ့ပါဘူး။ စမ္းၾကည့္ေပါ့ေနာ္။
avatar
KOZIN
ေလ့လာသူအဆင့္
ေလ့လာသူအဆင့္

Posts : 10
Join date : 2011-08-13

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum